Saimaa European Region of Gastronomy -pilottitapahtuma 2023

Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali, Imatra 25. – 29.7.2023

 

Taste Saimaa -pilotteja toteutetaan vuoden 2023 aikana tapahtumayhteistyönä, yksi kussakin mukana olevassa kaupungissa ja maakunnassa (Etelä-Savo, Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Mikkeli, Savonlinna, Lappeenranta, Imatra, Joensuu ja Kitee).

Taste Saimaa -pilotit ovat luovan alan toimijoiden tarjoamia taide- ja kulttuurialan sisältöjä tai matkailu- ja ravitsemusalan yritysten palveluita, jotka valitaan hakemusten perusteella ja toteutetaan ostopalveluna. Pilotointien avulla pyritään testaamaan ja luomaan uusia ruokamatkailua ja kulttuurisisältöjä yhdistäviä palvelutuotteita Saimaan seudulle.

Hakijoina voivat olla edellä mainittujen alojen ammattilaiset: yksittäinen itsensä työllistävä taiteilija, yhdistykset, osuuskunnat ja yritykset. Toteutustapoja ei rajata, niitä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, osallistavat työpajat, elämyspalvelut, tila- tai ympäristötaiteet. Taste Saimaa -piloteiksi haetaan sisältöjä useilta toimijoilta toisistaan erillisiin toteutuksiin. ​

Imatran pilottitapahtuma

Ensimmäiset Taste Saimaa -pilotit toteutetaan yhteistyössä Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin kanssa Imatralla. Festivaaleilta on osoitettu kaksi kohdetta, johon voi tehdä sisältötarjouksen. Lisätietoa tapahtumasta

PAIKKA 1
Teema:
 Teatteri ja kulttuuri ilman rajoja
Koskenpartaan kävelykadun festivaaliohjelman osaksi 25. -29.7. välisenä aikana:
Koskenpartaan kävelykatu on Imatran ydin, jossa on katettu esiintymislava sekä paljon kauppoja, ravintoloita ja kahviloita, joiden kesäterassit houkuttelevat ihmisiä pysähtymään. Lisätietoja Koskenpartaan kävelykadusta: https://imatrabasecamp.fi/fi/koskenpartaan-kavelykatu

PAIKKA 2.
Teema: Ruoka- ja makumuistot, vieraanvaraisuus
Monikulttuurinen iltatilaisuus 27.7. Tilaisuus järjestetään tilassa, josta löytyy pieni keittiö ja pöytätilaa.

Pilotointi voi olla esimerkiksi:​

  • osallistavaa toimintaa (yhdessä kokkaaminen, piirakkapaja, työpaja tms.)​
  • katuteatteri
  • paikalliskulttuuria esiin tuova sisältö
  • elämyksellinen ruokailu
  • ruokaa ja taidetta yhdistävä esitys

Esitykset eivät saa mennä päällekkäin Mustan ja valkoisen Teatterifestivaalin esitysten kanssa. Aikataulut sovitaan yhdessä.

Tavoitteena on löytää kaksi erillistä pilotoitavaa sisältöä (á 1000 euroa / toteutus).​ Hyödynnämme Kulttuuritupsahdusten hankintamallia, joita on ollut käytössä Kulttuurin unelmavuositoiminnassa Mikkelissä ja Joensuussa.

Valinnoissa arvioidaan sisällön soveltuvuutta, kiinnostavuutta, toteutuksen edellytyksiä, olemassa olevia referenssejä sekä toteuttajan ammattimaisuutta. Valinnan ehtona on sen maksuttomuus kävijälle/kokijalle ja terveysturvallisuuden huomioiminen. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project vastaa hakemuksien käsittelystä ja valinnoista yhteistyössä Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin kanssa.

Valittujen sisältöjen käytännön toteutukset suunnitellaan ja aikataulutetaan yhdessä. Toteuttajien vastuulla on valmistella tarvittavat materiaalit viestintää ja markkinointia varten. Taste Saimaa -pilottien haku etsii toteutettavia ostopalveluita, kyseessä ei ole työsuhteinen toimeksianto. Valitut toteuttajat laskuttavat 1000 euroa + alv sisältöjen toteutuksesta ja kyseinen summa sisältää kaikki toteutuksen kulut, esimerkiksi matkakulut, raaka-aineet, tarvittavat vakuutukset ja luvat sekä tarvittavan kaluston ja toteuttajat.

Hakemukset tulee jättää 23.6.2023 klo 16 mennessä. Päätökset valinnoista tehdään 5.7.2023.
 

Hankintamenettely

Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta, joten hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Saimaa European Region of Gastronomy Management Project 2022-2023 -hanke pidättää itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankkeen edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei Saimaa European Region of Gastronomy Management Project 2022-2023 -hanke voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää, hanke voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan. Saimaa European Region of Gastronomy Management Project 2022-2023 -hankkeella on velvollisuus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset ja oikeus hylätä puutteelliset tarjoukset. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.  

Lisää tietoa:

Hakemukset tulee jättää 23.6.2023 klo 16 mennessä. Päätökset valinnoista tehdään 5.7.2023.Tarkemmat ohjeet: https://www.tastesaimaa.fi/pilottitapahtuma

Lisätietoja: Anu-Anette Varho, hankeasiantuntija, +358 40 673 7507, anu-anette.varho@esavo.f