TERVETULOA / WELCOME (In English bellow)

Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistys toivottaa Teidät tervetulleeksi 20. kansainväliselle Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalille. Festivaali on osa Taste Saimaa Partner-verkostoa.

Hyvät katsojat, Teatteri on jo 20 vuoden ajan etsinyt luovia tapoja luoda Teille rohkeaa ja omaperäistä teatterilomaa. Olemme varmoja, että taide tekee elämästä ystävällisempää.

Haluan onnitella kaikkia festivaalin katsojia 20-vuotisjuhlan johdosta. Onko 20 vuotta paljon vai vähän? Jos sitä tarkastellaan avaruusnäkökulmasta, on se vain pieni hetki, mutta ihmiselämän näkökulmasta se on pitkä aika. Festivaalimme on noussut jaloilleen ja kypsynyt - ja se on Teidän ansiotanne.

Hyvät Ystävät, olemme 20 vuoden ajan yrittäneet kohottaa teatterikulttuuria koko Etelä-Karjalan alueella ja herättää laajasti kiinnostusta teatterielämää kohtaan. Olemme yrittäneet tuoda takaisin sekä vanhaa hyvää eurooppalaista teatterikulttuuria, että esitellä uutta teatterikieltä ja kehittää teatteriystävien makua tarjoamalla valinnanvaraa teatterin saralla.

Festivaalimme ajatus ja käsite on "Teatteri ilman rajoja", joten viimeisten 20 vuoden ajan olemme pyrkineet ravistelemaan ja poistamaan sekä ennakkoluuloja että tunkkaisia ajatuksiakin. Joka vuosi teatteri muuttuu ja uudistuu ja johdattaa yleisönsä katuklovneriasta monimutkaisiin älyllisiin ja teknisiin esityksiin erilaisilla näyttämöillä. Kaikki nämä teatterin mahdollisuudet, linjat ja kielet ovat välttämättömiä, jotta yleisö voi kysyä itseltään oikeita kysymyksiä, kasvattaa esteettistä makuaan ja ennen kaikkea antaa meidän kaikkien nauttia teatteritaiteesta. Teatterista voi pitää tai olla pitämättä, mutta tärkeintä on, ettei suhtaudu siihen välinpitämättömästi, kun käy taiteilijan kanssa vuoropuhelua.

William Shakespearen sitaatti on: "Koko maailma on näyttämö, ja miehet sekä naiset siinä vain näyttelijöitä". Tämän teesin avulla voidaan tuoda esiin nykypäivän todellisuutta. Julmana aikanamme teatterin avulla, nykyistä todellisuuttamme analysoimalla, on välttämätöntä käydä vuoropuhelua yleisön kanssa.

Haluan kiittää Imatran kaupunkia ja imatralaisia heidän uskollisuudestaan ja rakkaudestaan teatteriin. Haluan kiittää kaikkia Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistyksen jäseniä ja talkoolaisia, jotka ovat antaneet oman työpanoksensa festivaalin järjestelyjen onnistumiseksi, jotta voimme nauttia vuosittaisesta teatteritapahtumasta Imatralla.

Kiitämme myös kaikkia festivaaleille saapuneita taiteilijoita, jotka ovat tuoneet esityksensä nähtäväksemme. Kiitämme kaikkia katsojiamme!

Nautinnollisia festivaalielämyksiä!

Rakkaudella,
Kamran Shahmardan
taiteellinen johtaja

********************************

The Black & White Theatre Association welcomes you to the 20th International Black & White Theatre Festival. The festival is part of the Taste Saimaa Partner-network.

Dear cherished viewers,

For two decades, our theater has ventured into the realm of creativity, striving to deliver experiences that are both daring and uniquely original. We wholeheartedly believe that art has the power to make life more welcoming and warm.

On this grand occasion of our 20th anniversary, I extend my heartfelt congratulations to each and every one of our festival attendees. Is twenty years a significant span? Through the lens of the cosmos, it may appear as merely a fleeting moment; yet, through the eyes of human experience, it represents a considerable passage of time. Our festival has not only stood the test of time but has flourished, a testament to your unwavering support.

Dear friends, over these years, our mission has been to uplift the theater culture across the South Karelia region, igniting a widespread passion for the theatrical arts. We've endeavored to revive the cherished traditions of European theater while also embracing innovative theatrical expressions, enriching the palate of theater enthusiasts with a diverse array of theatrical offerings. Guided by the principle of "Theater without borders," we've committed ourselves to challenging outdated prejudices and refreshing stagnant perspectives. With each passing year, our theater evolves, guiding its audience from the whimsy of street clowning to the depth of intellectually and technically complex performances on a variety of stages. These theatrical expressions are essential, prompting our audience to ponder profound questions, refine their aesthetic sensibilities, and, most importantly, immerse themselves in the joy of theater. Whether theater elicits love or indifference, engaging in a meaningful dialogue with the artist remains crucial.

Echoing William Shakespeare's timeless insight, "All the world's a stage, and all the men and women merely players" we are reminded of our role in narrating the story of our present reality. In these challenging times, the power of theater to dissect and discuss our contemporary world is indispensable, fostering a vital dialogue with our audience.

I extend my deepest gratitude to the city of Imatra and its residents for their steadfast dedication and affection for the theater.

I would like to thank the Arts Promotion Centre Finland, Karelian Culture Promotion Foundation, Karelian Cultural Foundation, all the sponsors, spectators and other parties, thanks to which we are able to host this theater festival. I would like to thank the members of the Black & White Theatre Association and all the volunteers, who have given their own contribution to the success of the festival's arrangements, so that we can enjoy the annual theater event in Imatra.

We also thank all the artists who came to the festival and brought their performances for us to see.

We thank all our viewers! We wish you an enjoyable festival experience!

With all my love and appreciation,
Kamran Shahmardan
Artistic Director