Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin taiteellisen johtajan kiitoskirje 2022

IN ENGLISH BELOW

Sodan ja pandemian ongelmista huolimatta 18. Black and White Theatre Festival toteutui ja voin jopa sanoa, että tapahtuma onnistui. Alun perin oli tarkoitus järjestää perinteinen viisipäiväinen tapahtuma, mutta tämänhetkinen todellisuus pakotti meidät viime hetkellä muuttamaan ohjelmistoa ja tiivistämään festivaalin kolmeen päivään.

Emme saa unohtaa, että meillä, kuten koko Euroopalla, on ollut Ukrainan sodan vuoksi myös taloudellisia ongelmia. Siksi päätimme, että tänä vuonna järjestetään lyhyt, mutta sisällöltään sitäkin monipuolisempi festivaali. Asetimme pääpainon kahteen ajankohtaiseen aiheeseen, COVIDin jälkeiseen teatteriin ja Ukrainan sotaan. Mielestäni onnistuimme yli odotusten.

Festivaali alkoi 21.7. Natalka Vorozhbitin elokuvalla Bad Roads, joka paljasti Ukrainan verisen sodan. Aihe jatkui festivaalin loppuun saakka. Kävelykatu Koskenpartaalla järjestettiin vuoden 2016 Euroviisujen voittajan, ukrainalais-krimintataarin Jamalan suuri ja värikäs konsertti. Paikalliset imatralaiset katsojat vieraineen olivat iloisia ja myös tukivat Ukrainaa erittäin aktiivisesti.

Tänä vuonna esitimme festivaalin ohjelmistossa ensimmäistä kertaa lukuteatteria, joka tarkoittaa nykydraaman lukemista yleisön kanssa. Lukuteatteri oli omistettu Ukrainan teemalle, kirjoittajat ovat ukrainalaisia näytelmäkirjailijoita, jotka kirjoittavat todellisesta Ukrainan sodasta. Suuret kiitokset lukuteatterissa esiintyneille Teatteri Imatran näyttelijöille Kari Kinnarille ja Ulla-Maija Järnstedtille.

Haluaisin kiittää erityisesti Julia Augia ja Vaba Lava -teatteria oikea-aikaisesta ja rehellisestä esityksestään V**** sota. Ukraina. Kirjeitä rintamalta.

Festivaalin toinen osa oli omistettu COVIDin jälkeiselle teatterille, kahdelle esitykselle, Tell me a better story 1-2. Toula Limnaios on nyt yksi lempikoreograafeistamme. Kiitokset myös Matti Saarelalle hienosta kritiikkistä.

Haluan esittää kiitokseni Imatran kaupungille, Taiteen Edistämiskeskukselle, Opetus- ja kulttuuriministeriölle, Karjalan Kulttuurirahastolle, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiölle, Stora Ensolle ja kaikille muille sponsoreille.

Haluan kiittää Imatran vt. kaupunginjohtajaa Matias Hildenia festivaalin avajaispuheesta ja Ukrainan suurlähettiläs Olga Dibrovaa festivaalin avajais- ja päätöspuheesta. Saimme hänet Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin ja Imatran kaupungin vieraaksi kolmeksi päiväksi.

Suuret kiitokset kaikille 18. Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin esiintyjille ja katsojille, joilta saimme paljon huomiota ja kiitosta. Erityiskiitokset Mustan ja Valkoisen Teatteri-yhdistyksen jäsenille ja talkoolaisille. Te mahdollistitte tapahtuman.

PS! Löysin upean ohjaajan Christina Ruloffin. Hän ohjasi lyhytelokuvan The Body and the Name. Elokuvan pääroolin esitti näyttelijä Mary Richard. Upea kokeilu festivaalillamme, joka vaatii jatkoa.

Kamran Shahmardan

A letter of gratitude from the art director of Black and White Festival 2022

Even with the pandemic still going and other current issues, the 18th Black and White Theatre Festival took place and I am happy to say that it was very successful. In the beginning we were supposed to have a five day festival, but current circumstances made us take a step back and change the programme as well as compress the festival to only three days.

We cannot forget that we, as the entire Europe, have been struggling with finances due to the Ukrainian war. This is why we decided to have a shorter festival but with more varying performances. We set the theme on two timely topics; Post Covid Theatre and Ukrainian war. In my humble opinion, these themes were fulfilled.

The Festival started 21.07. with Natalka Vorozhbit’s film ’Bad Roads’, that bared the bloody and gorey truths of the Ukrainian war. A similar theme ran through until the end of the festival. The 2016 Eurovision winner Jamala, who is Ukrainian-Crimean Tatar, had a big and colorful concert that was held at the Imatra Walking street. The locals, as well as the guests, were glad to see the concert and were very actively supporting Ukraine.

This year, for the first time, we had reading theatre in our programme, it is modern drama reading. The reading theatre was devoted to the Ukrainian theme, writers, were Ukrainian play writers, who were writing about the real Ukrainian war. A big thank you to the actors who took part of the reading theatre. The actors were Kari Kinnari and Ulla-Maija Järnsted.

I wish to give special thanks to Julia Aug and Vaba Lava Theatre for the timely and honest show X** war. Ukraine. Letters from the front.

The second part of the festival was devoted to post-covid theatre, two shows: Tell me a better story 1 and 2. Toula Limnaios is now one of our favorite choreographs. Thank you also to Matti Saarela for the well written critisism.

I wish to also give my thanks to the city of Imatra, the Arts Promotion Centre Finland, the Ministry of Education and Culture, Karelian Culture Foundation, Karelian Culture Promotion Foundation, Stora Enso, and other sponsors.

I also want to thank the current mayor of Imatra, Matias Hilden for the opening speech of the festival and the Ambassador of Ukraine Olga Dibrova for the opening and closing speech of the festival. She visited our Theatre Festival as well as the City of Imatra.

Special thanks for all perfomers of the 18th Black and White Theare Festival as well as the public, who we got a lot of attention and thanks from. I wish to express my biggest gratitude towards the volunteers and the members of Black and White Theatre, who make our festival possible and successful.

PS! I fould the great director Christina Ruloff, who directed the film ’The Body and The Name’. The film’s lead role is played by Mary Richard. A magnificent attempt at something new for our festival, that begs for continuation.

Kamran Shahmardan